Een bewezen proces

ONDERZOEK

Het pad naar een goede uitvoering van het project begint bij een goed onderzoek. De tijdsplanning en het beschikbare budget wordt besproken bij dit onderzoek.
We verzamelen zo veel mogelijk gedetailleerde informatie omtrent het project en daarbij gebruiken wij onze ervaring en expertise om de juiste vragen te stellen.
De bedoeling is om aan het einde van het onderzoek een volledig beeld te hebben van uw product of dienst en wat de doelstelling is. De tijdsplanning en het beschikbare budget wordt besproken bij dit onderzoek.

COMMUNICATIE

Een goede communicatie en samenwerking met uw medewerkers, verkoopteam en eventuele andere partners in de totstandkoming van het project is het fundament voor de effectiviteit van de verwerking ervan. U kunt rekenen op een eerlijke, directe, vriendelijke en professionele benadering. Dit is de sleutel tot een prettige en hopelijk lange samenwerking, waarbij maximale efficiëntie, kwaliteit en het budget gewaarborgt blijven.

ONTWERP

In het ontwerpproces combineren we onze creativiteit, expertise, uw persoonlijke smaak en de verzamelde informatie tot een eerste ontwerpvoorstel. Deze wordt in een zo vroeg mogelijk stadium aan u voorgelegt om zo de verzekering te hebben aan de verwachte vraag te voldoen. Als er in zo’n eerste voorstel nog iets te verbeteren is kunnen we dus nog op tijd bijsturen. Hand- in hand met het ontwerp, verzorgen wij de teksten en redigeren wij deze zodat uw boodschap het beste overkomt. Aansluitend complementeren wij het project met alle andere noodzakelijke aspecten zoals foto’s, illustraties, animaties e.d.

ONTWIKKELING

Al tijdens het ontwerp proces wordt er gewerkt aan de daadwerkelijke opmaak van het project. Het beeldmateriaal wordt op kleur gecorrigeerd en daar waar nodig gemanipuleerd. Alle door u, of door een derde, aangeleverde content wordt verwerkt in het project. Daar waar nodig wordt deze content aangepast, zodat deze zowel qua ontwerp als technisch in het concept passen. Wij staan voor kwaliteit, dus voordat een project gelanceerd wordt, wordt deze eerst aan een testperiode onderworpen of in het geval van gedrukte media voorzien van een gecertificeerde drukproef.

AFLEVERING

Indien nodig kunnen we vooraf een presentatie verzorgen van het af te leveren project of instructies met eventueel een training verzorgen. Pas wanneer u helemaal content bent met het afgewerkte project, leveren wij deze volgens de aangeleverde specificaties uit. Dit kan bij u zijn als klant, maar eventueel ook aan een derde voor verdere verwerking.

SERVICE &
SUPPORT

Wanneer een project volledig is afgeleverd houdt de service met bijbehorende support natuurlijk niet op. Per slot van rekening hebben we niet voor niets tijd en energie in het project gestopt en blijven wij van CreaGo betrokken bij het verdere verloop en succes van het project. Deze zorg houdt dus niet op na het versturen van de factuur en dat verzekert ons van een lange termijn relatie met u als klant.

KAN CREAGO U HELPEN?

NEEM CONTACT OP